Ny Tekniker/montör till Stockholm

Vi behöver förstärka med en Stockholmsbaserad tekniker.  Fördel om du har erfarenhet av rördragning, gängning och liknande alternativt att arbete med 24 volt. De personer vi söker skall leda och koordinera installationsarbetet på site från start till färdigställande. Vara en länk mellan projektledaren, övriga installatörer samt hålla en löpande information till beställaren/slutkunden.

 

  • Drop files here or
    Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 2 MB, Max. files: 3.