MILJÖPOLICYVi värnar om miljön

Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

För Exting är miljön alltid i fokus!

Målsättning

Exting AB strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt se över och förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Exting vill spänna bågen

På sikt ska Exting AB ha ännu bättre kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt.

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för offertförfrågan.

Kontakta oss