Nytt Regelverk för Vattendimma – SBF 503:1

Nya regelverket SBF 503:1

Vi som håller på med Vattendimsystem kommer snart att få arbeta i relation till det nya regelverket SBF 503:1 som tagits fram för att säkerställa att släcksystem med vattendimma designas och installeras på ett säkert sätt.
Så här skriver Brandskyddsföreningen själva om det nya regelverket:

“Från och med i höst finns ett nytt regelverk på plats för släckmetoden vattendimma. Metoden går ut på att bekämpa och släckbränder genom att sprida mycket små vattendroppar i det utrymme som ska skyddas. De små dropparna gör att släckeffektiviteten ökar, vilket minskar behovet av vatten. Trots att vattendimsystem har använts mycket i marinbranschen har utvecklingen gått långsammare för de landbaserade systemen.

– Ett av skälen till att marknaden inte har utvecklats lika snabbt som branschen hoppats på har varit avsaknaden av en gemensam syn på hur systemen ska dimensioneras och utföras, säger Jens Hjort expert på släcksystem på Brandskyddsföreningen. Han har även lett den grupp som utformat det nya regelverket, SBF 503:1.

Arbetet med att ta fram en europeisk standard för vattendimma har pågått i 15 år. Något slutdatum för arbetet är inte sattFör att föregå det europeiska arbetet har Brandskyddsföreningen tagit fram ett svenskt regelverk för vattendimsystem: SBF 503:1. I samband med att reglerna börjar gälla publiceras även normer med certifieringskrav på personer och företag; ”SBF 2019:1 Behörig ingenjör vattendimma högtryck respektive SBF 2020:1 Anläggarfirma vattendimma högtryck. “

Källa: Brandskyddsforeningen.se