Se hur ett gasläcksystem är uppbyggt och fungerar

Med jämna mellanrum brukar Exting visa hur ett släcksystem fungerar.
Det gör vi genom att helt enkelt lösa ut ett släcksystem i vårt portabla rum avsett för just detta. Vi visar att ett släcksystem med Novec 1230 är både effektivt och ofarligt för människan.

Håll  utkik för när vi nästa gång kommer att hålla en presentation!

När vi är på Mässa har vi ofta med vårt showroom