Vilka vi ärExting AB

Exting AB som grundades 2000 av Gerda Gardebom och Stefan Lindström är ett företag som arbetar med att skydda liv, egendom och miljö mot brand och förstörelse. Exting är marknadsledande inom brandsläcksystem med kemiska släckgaser och söker stärka sin position inom system med inerta gaser och vattendimma. I företaget finns lång erfarenhet inom brand, skydd och säkerhet och vår målsättning är att erbjuda våra kunder de bästa tänkbara produktlösningarna.

Kontakta oss

Stefan Lindström, Extings vd, i Cylinderbank till EX-55. Imponerande 100 cylindrar, 18 sektionsventiler och DN100 rör för att skydda omistliga värden.

Extings affärsidé

“Att ge våra kunder möjlighet att optimalt skydda liv, egendom och miljö”

ACkreditering SWEDAC
Certifieringar

Exting ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan trycksättning.
Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Instruktion och regleringsbrev från regeringen samt lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr myndighetens verksamhet.

Certifierad Anläggarfirma F-Gas

Exting AB är certifierad anläggarfirma gassläcksystem, certifierad anläggarfirma F-gas samt certifierad anläggarfirma brandlarm, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.
För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB).

SBSC är ett företag som certifierar produkter, kvalitétssystem, personal och firmor inom Brandskyddsföreningen Sverige och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden i vilka brandlarm och släcksystem ingår. SBSC är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av produkter, ledningssystem för kvalitet och miljö samt för personer. De är också medlemmar i EFSG (European Fire and Security Group). SBSC grundades 1997 och ägs av Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen.

Exting AB är dessutom registrerad som leverantör för Kraftindustrin av Achilles Utilities Nordics & Central Europe.

 

 

Vi har lång erfarenhet

I företaget finns lång erfarenhet inom brand, skydd och säkerhet och vår målsättning är att erbjuda våra kunder de bästa tänkbara produktlösningarna.