IntegritetspolicyVi värnar om er integritet

Information om hur Exting behandlar personuppgifter i samband med GDPR. För Exting är ni alla mycket värdefulla och vi vill gärna behålla kontakten med er i framtiden! Vi sparar för att kunna skicka ut information om våra produkter, nyheter och erbjudanden, service och förbättringar, mässor, seminarium och andra aktiviteter. Uppgifterna kommer att sparas i sju år enligt bokföringslagen sedan kommer vi att gå ut med en ny förfrågan om ni önskar finnas kvar i våra register. Finns du registrerad kan du få tillgång till dina personuppgifter och enkelt välja bort kommunikation med Exting genom att skicka ett mail till oss med texten ”Jag vill inte vara kvar i ert register” till info@exting.se eller bara ringa oss på nedan telefonnummer. Om du samtycker till ovanstående behöver Du inte göra något.

Vi tar ansvar för er integritet!

Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, därför har vi upprättat följande policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet med vår relation när det gäller marknadsföring av produkter och tjänster, information eller annan aktivitet inom ramen för vår verksamhet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ha någon direktmarknadsföring från oss, du kan också lägga till om du vill få den information vi skickar ut om produktförändringar, seminarium, produktdemonstrationerna etc.

Vad samlar vi in?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: Namn, Företag, Befattning,Telefon, Adress, E-post, Eventuell fritext om din roll och vår relationMötesbokningar, Försäljningsrelaterade objekt så som offert, order och faktura. Vårt mål är att alltid behandla och lagra dina uppgifter inom EU/ESS. Alla våra kontor och den tekniska miljön befinner sig inom EU/ESS. Vi har biträdesavtal med alla våra leverantörer och kommer kontinuerligt att upprätta nya med nya parter som träder in allt eftersom vi utvecklar vår tjänst. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi tillämpar logisk nätbegränsning, olika accessnivåer, olika fysiska intrångsskydd och larm. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt åtagande som leverantör och, t.ex. i frågan kring ekonomiska underlag, så länge som det krävs för att uppfylla alla lagliga krav.