Aspirerande DetektorAspirerande detektor ASD 532

ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem.

Kontakta oss
Aspirerande detektor ASD 532

ASD535, ASD533 och ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem. De tre modellerna  har olika prestanda enligt nedan. De erbjuder utrymmesspecifika känslighetsanpassade, larminställningar tillsammans med försignaler och nedsmutsningsanalyser. ASD 532 upptäcker även de minsta glöd- och pyreldar och kan installeras i praktiskt taget alla typer av utrymmen. Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter är utvecklade till de olika detektorerna. Detta säkerställer en lång livslängd.

ASD 532    för 1 samplingsrör max 120 m/1 röksensor med indikering av röknivå

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Mått (LxBxH) i mm
195x140x290
Strömtillförsel
14-30 Volt
Omgivningstemperatur
-30 till +70 grader C
Vikt
1,7 kg
Miljö

ASD 532 är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.