Aspirerande DetektorAspirerande detektor VESDA-E VEA

VESDA aspirerande system - När tidigt detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

Kontakta oss
VESDA - E VEA Aspirerande detektor

Ny avancerad teknologi
VESDA – E VEA detektorerna är en serie detektorer som med avancerad detekteringsteknik erbjuder detektering med högsta säkerhet, snabbhet och adresserbar. Detektorerna har 40 individuella adresserbara samplingspunkter. Luften som kommer in i rören filtreras först och analyseras sedan i laserkammaren. Varje samplingspunkt har tre valbara känslighetsnivåer. När rökpartiklar upptäcks så känner systemet av vilken larmnivå som har aktiverats.

VEA detektorn är ett flerkanalssystem som kan dela ett skyddat utrymme i olika provtagningsställen. Det ger systemet möjlighet att lokalisera potentiella brandkällor snabbare.

VESDA – E VEA detektorer är lämpliga för användning i områden där det är viktigt att snabbt lokalisera exakt var en eventuell brand eller rökutveckling uppkommit t.ex. på ett sjukhus, fängelse, kontor, köpcentrum etc. på platser där många människor vistas. De är också lämpliga på svårtillgängliga platser eftersom tester och service sker vid centralen och systemet har en självrengöringsfunktion. Via detektorns LED skärm kan man enkelt se driftstatus. Modell 040-A10 har en 3,5” LSD display där man kan utföra ändringar och kontroller. Displayen är användarvänlig med tydliga symboler.

Anslut och övervaka via WiFi

VESDA – E VEA har Ethernet och WiFi funktion som standard. Mjukvaran från Xtralis möjliggör övervakning och underhåll via trådlös anslutning till PC eller surfplattor i t.ex. företagsnätverk.

VESDAs enheter kommunicerar via VESDAnet, ett inbyggt nätverk som är fullt redundant. Nätverket möjliggör fjärrövervakning, systemgranskning och proaktivt underhåll.

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
VEP-A00-1P, 1 rör
Mått (LxBxH) i mm
350x135x225
Spänning
18-30 VDC
Drifts temperatur
-0 till +39 grader C
Vikt
4 kg
Kapsling
IP40
Area
1000 m²
Rörlängd
100 m
Luftfuktighet
10% - 95% icke kondenserad
WEEP-A400-P, 4 rör
Mått (LxBxH) i mm
350x135x225
Spänning
18-30 VDC
Drifts temperatur
-0 till +39 grader C
Vikt
4 kg
Kapsling
IP40
Area
2000 m²
Rörlängd max
560 m
Luftfuktighet
10% - 95% icke kondenserad
VEP-A10-P, 4 rör
Mått (LxBxH) i mm
350x135x225
Spänning
18-30 VDC
Drifts temperatur
-0 till +39 grader C
Vikt
4,1 kg
Kapsling
IP40
Area
2000 m²
Rörlängd max
560 m
Luftfuktighet
10% - 95% icke kondenserad
Miljö

Vesda VEP är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.