Aspirerande DetektorAspirerande detektor VESDA LaserFOCUS

VESDA aspirerande system - När tidig detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

VESDA LaserFOCUS finns i flera olika utföranden, från fristående enhet med endast grundfunktioner upp till nätverkslösningar innehållande ett antal olika VESDA moduler. Alla VESDA system har en central detektor, som bygger på laserteknik. När luften når detektorn analyseras den och eventuella rökpartiklar upptäcks. Upptäcks rökpartiklar kan systemet programmeras att utföra olika åtgärder, beroende på mängden rök etc. Alla olika moduler kan ingå i en nätverkslösning. VESDA detektorn är med sitt tvåstegsfilter väl utrustad för användning i smutsiga utrymmen. Dessutom går den att installera utanför det utrymme den är avsedd att skydda, vilket gör VESDA idealisk för användning i utrymmen med extrema temperaturer, t.ex. kyl- och frysrum, tack vare att den samplade luften kan filtreras, kylas ned alternativt värmas upp innan den når detektorn. Produktblad för Vesda:

Läs mer
Läs mindre
Produktdokument
VLF500PDF
VLF250PDF
Teknisk beskrivning
Mått (LxBxH) i mm
255x90x185
Strömtillförsel
18-30 Volt
Omgivningstemperatur
0 till +40 C
Vikt
2 kg
Miljö

Vesda LaserFOCUS är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan.