Släcksystem EX-1230 med släckgas Novec 1230

EX-1230 med släckgas Novec 1230 Med ett Ozone Depletion Potential-värde (ODP) på noll, extremt lågt Global Warming Potential-värde (GWP) och mycket kort atmosfärisk livslängd (ca. 14 dagar) är släckgasen Novec 1230 den första ersättaren till släckgaserna Halon och FM-200 som erbjuder en långsiktigt hållbar teknologi för brandskydd i utsatta miljöer.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

Exting är ledande i att designa, installera och underhålla släckksystemet EX-1230 med Novec 1230 som släckmedel. I ett EX-1230 släcksystem ingår förutom gascylindrar, rör och munstycken normalt för varje släckzon även en kontrollenhet samt detektion. Exting levererar en komplett anläggning. Novec 1230 är den nya generationens släckmedel som möter dagens och morgondagens krav på säkerhet, effektivitet och miljöpåverkan. Exting erbjuder EX-1230 släcksystem för komplett rumsskydd av datahallar, serverrum och alla andra utrymmen med elektronik och teknikutrustning.  Med ett Ozone Depletion Potential värde (ODP-värde) på noll (0), ett Global Warming Potential värde (GWP-värde) på ett (1) och en atmosfärisk livslängd på endast fjorton dagar är släckgasen Novec 1230 den första ersättaren till släckgasen halon som erbjuder en långsiktigt hållbar teknologi för brandskydd i utsatta miljöer. Novec 1230 lämnar inga rester, bidrar inte till korrosion och ingen sanering krävs efter att systemet har aktiverats. Avkylning är den primära släckmedelsfunktionen för Novec 1230.

Novec 1230 lämpar sig för skydd i alla utrymmen med elektronisk utrustning, känslig utrustning som kräver snabb släckning för att minimera nertid, bemannade utrymmen med mera..

Novec 1230 marknadsförs även under namnet FK 5-1-12 och är idag den mest effektiva, miljövänliga och snabbaste släckgasen för alla typer av lågenergibränder.

Fördelen med EX-1230 är snabbheten vid släckning, den är minimalt utrymmeskrävande och säker för både människor och utrustning!

 

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Novec 1230 släckgas
CF3CF2C(O)CF(CF3)2,
Släckmetod
Avkylning är den primära släckfunktionen
GWP-värde(Global Warming Potential)
1
ODP-värde (Ozone Depletion Potential)
0
Kokpunkt
49,2 C
Fryspunkt
-108 C
Kritisk temperatur
168,7 C
Kritiskt tryck
18,65 bar (270,44 psi)
Kritisk volym
494,5 cc/mol
Kritisk densitet
639,1 kg/m3
Livslängd i atmosfären
14 dagar
LC 50
>10%
NOAEL vol %
10
LOAEL vol %
>10
Miljö

Släckgasen Novec 1230 har lägst Global Warming Potential(GWP) av alla kemiska släckgaser. Gasen stannar endast 14 dagar i atmosfären! Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.