SläcksystemSläcksystem med inertgasen IG-01

EX-01 är ett så kallat Inertgassystem, vilket innebär att den primära släckfunktionen är att sänka syrehalten.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

Den släckgas som används i EX-01 släcksystem är 100% Argon – mera känd under sitt generiska namn IG-01. Argon är ett naturlig ämne i vår atmosfär och IG-01 har därför ingen negativ påverkan på ozonskiktet, växthuseffekten är noll och livslängden i atmosfären är naturlig.

Släckgasen förvaras i högtryckscylindrar till ett maximalt tryck av 200 alt. 300 bar vid 15 grader C. Vid en aktivering behöver IG-01 mycket lite eller inget saneringsarbete, vilket gör det speciellt attraktivt för applikationer där skador från andra typer av släckmedel eller släckmetoder är oundvikliga.

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Inertgas IG-541
IG-541 52 % nitrogen (kvävgas) N2, 40 % argon Ar, 8 % koldioxid CO2
Kategori
Släcksystem
Släckmetod
Släcker genom sänkning av syrenivån
Syrenivå efter aktivering
Mellan 10-15%
Miljö

Inerta släcksystem är ofarliga för liv, egendom och miljö • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas. • Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet. • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp. • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper. • Koldioxidinblandningen i IG-541 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.