SläcksystemSläcksystem med Inertgasen IG-541

EX-541 är ett så kallat Inertgassystem, vilket innebär att den primära släckfunktionen är syrehaltsänkning.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

EX-541, släckgas IG-541 (Annat handelsnamn, Inergen)

är en gasblandning bestående av:
• 52 % nitrogen (kvävgas) N2
• 40 % argon Ar
• 8 % koldioxid CO2

Släckning sker genom att syrehalten i utrymmet sänks till en nivå där brand inte längre är möjlig. För att uppnå det åtgår cirka halva rumsvolymen med IG-541.

Det handlar om att sänka syrehalten i luften
Normalt sett består luften av cirka 21 % syre. Det behövs minst 14 % syre för att förbränning ska kunna underhållas. Vid aktiverat Inertgassystem sänks syrenivån till mellan 10 och 13.8%.

Inerta släcksystem är ofarligt för liv, egendom och miljö
• Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas.
• Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet.
• Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp.
• Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper.
• Koldioxidinblandningen i IG-541 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Inertgas IG-541
IG-541 52 % nitrogen (kvävgas) N2, 40 % argon Ar, 8 % koldioxid CO2
Kategori
Släcksystem
Släckmetod
Släcker med sänkning av syrenivån
Syrenivå efter aktivering
10-15 %
Miljö

Inerta släcksystem är ofarligt för liv, egendom och miljö • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas. • Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet. • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp. • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper. • Koldioxidinblandningen i IG-541 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.