Släcksystem Släcksystem med släckgasen FM-200

EX-200 med släckgas FM-200 är en kondenserbar gas som förekommer med olika handelsnamn som t.ex. HFC 227ea, FE 227 med flera, men heter egentligen heptafluoropropan (CF3CHFCF3). Den beskrivs vanligast som en luktfri och färglös gas som är icke ledande. Gasen lagras som en vätska och förvaras under tryck.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

EX-200 med släckgasen FM-200 är en föregångare till Novec 1230. Släckprincip, snabbhet och renlighet är i princip likvärdig som för Novec 1230. Effektiviteten för FM-200 är högre, den behöver ca. 20% mindre mängd släckmedel för att släcka en brand jämfört med Novec 1230. Dock har FM-200 ett högre GWP-värde på cirka 3220 och en relativt lång kvarhållningstid i atmosfären jämfört med exempelvis Novec 1230. Användningsområdena är till alla typer av elektronikutrymmen och utrymmen med känslig utrustning där det kan uppstå lågenergibränder.

Fördelen med EX-200 är snabbheten vid släckning, den är minimalt utrymmeskrävande och säker för både människor och utrustning!

Läs mer
Läs mindre
Produktdokument
EX-200_brosch02PDF
Teknisk beskrivning
Kemisk formel
Heptafluoropropan, (CF3CHFCF3).
Släckmetod
Primär släckfunktion genom avkylning
Kokpunkt
-16,36 C
Fryspunkt
-131 C
Kritisk temperatur
101,7 C
Kritisk volym
1,61 L/kg
GWP - värde
3220
LC 50
>800 000 ppm
Miljö

Vid användning av släckgasen FM-200 ser Exting alltid till att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår vi installation, service och utbyten. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.