EX-SAFE SkåpskyddSläcksystem som skåpskydd

Gassläckssystem avsett för att skydda dataskåp. För Släckgas Novec 1230 eller FM-200

Kontakta oss
Produktbeskrivning

EX-Safe 1U Brandsläcksystem skyddar 19″ dataskåp och andra täta skåp mot brand och förstörelse. Det 1U/HE höga rackmonterade systemet söker konstant efter rök med två integrerade optiska rökdetektorer. Om rök upptäcks genereras ett larm och systemet aktiverar släckgasen. EX-Safe 1U är designat för att med enkel hantering ge maximalt skydd av känslig utrustning genom snabb detektion och snabbt brandskydd i varje individuellt dataskåp. EX-Safe 1U skyddar ett eller flera dataskåp mot brand och förstörelse och installeras med lätthet i befintliga dataskåp och i nya dataskåp.

I dagsläget finns det två gaser som enligt aktuella bestämmelser och regelverk kan användas i systemet, DuPont™ FM-200® och 3M™ Novec™ 1230. Båda dessa gaser är godkända inom EU och regleras i SS-EN 15004. Inbördes är FM-200 den effektivaste släckgasen, det krävs cirka 20% mer Novec 1230 för att släcka samma volym. Dock har FM-200 ett högre GWP-värde som gör att Novec 1230 är ett mer miljövänligt alternativ.

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Mått (mm)
700x430x44
Strömtillförsel
230 Volt Växelström 50Hz
Släckmedel
Novec 1230 alternativt FM-200
Detektion
Optiska rökdetektorer
Behållartryck
15 Bar
Vikt med behållare / utan behållare, Masterenhet
16,6 kg / 9,9 kg med Novec 1230, 16,5 kg med FM-200
Vikt med behållare / utan behållare, Slavenhet
7,3 kg / 14,3 kg med Novec 1230, 13,9 kg med FM-200
Miljö

Miljöpåverkan av EX-SAFE är något olika beroende på vilket släckmedel som väljs. Både FM-200 och Novec 1230 har Ozone Depletion Potential (ODP-värde) noll så ingen av gaserna förstör ozonlagret. Däremot har Novec 1230 betydligt bättre Global Warming Potential jämfört med FM-200. FM-200 har 3000 och Novec 1230 har 1. Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Skalan är relativ och jämför den aktuella gasens klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid. Utsläppen av olika växthusgaser kan med hjälp av gasernas GWP-värden räknas om till koldioxidekvivalenter, vilket gör det lättare att jämföra dem med varandra. GWP-värdet beror av följande faktorer: Hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning. I vilka delar av det infraröda våglängdsområdet som gasen absorberar strålning. Hur långlivad gasen är i atmosfären.