Sjätte AP-fonden

AP-fonderna är allmänna pensionsfonder som funnits i Sverige sedan 1960-talet. De har ändrat karaktär, numrering och inriktning genom åren. De fem viktigaste AP-fonderna idag (Första, andra, tredje, fjärde och sjätte) är så kallade buffertfonder, och ingår som en mindre del av inkomstpensionssystemets tillgångar.