GleSYS AB

GleSYS levererar IT- och molntjänster inom områdena serverhosting, systemadministration och nätverkskommunikation till företag med egen kompetens och beställarorganisation.