Sapa

Sapa utvecklar och marknadsför system i aluminiumprofiler till tre affärsområden: Byggsystem, Golvsystem och Transportsystem.