Släcksystem

För att snabbt släcka en brand är ett fast släcksystem det optimala. Exting kan designa och installera ett flertal olika typer av släcksystem, däribland system med kemiska släckgaser som Novec 1230 eller FM-200, samt systems med inerta gaser som IG-55, IG-01 eller IG-541. Dessutom kan vi installera system med Vattendimma.

Till Släcksystem
Detektion

För att upptäcka brand behövs effektiv detektion. Exting arbetar med flera typer av detektion. Vi kan installera både Aspirerande detektion och Rökdetektorer för att tidigt upptäcka brand. Ibland är varken rökdetektorer eller ett aspirerande system det som behövs. Då kan Exting även erbjuda Beamdetektorer, Värmedetektorer eller Flamdetektorer.

Till Detektion
Släcksystem som skåpskydd
Skåpskydd

Exting erbjuder också brandsläcksystem avsedda för dataskåp och andra täta skåp mot brand och förstörelse. Om rök upptäcks genereras ett larm och systemen aktiverar släckgasen. Systemen skyddar ett eller flera dataskåp mot brand och förstörelse och installeras med lätthet i befintliga dataskåp och i nya dataskåp.

Till Skåpskydd
Bild Kontrollenhet Sigma-XT
Övriga produkter

Här finner vi Kontrollenheter(KFA), Batteribackuper och andra produkter som inte direkt hänförs under andra kategorier. Kontrollenheten Sigma XT från Kentec är vår vanligaste kontrollenhet. Batteribackupen från Swansons telemekanik används för att säkra strömtillförseln för brandlarmet kopplat till våra släcksystem.

Till Övriga produkter