Integritetstest - TäthetsprovIntegritetstest – Täthetsprov

För att säkerställa att rummet som ska skyddas håller tätt görs ett så kallat Integritetstest. Det går även under namnet Täthetsprov och kallas i en del kretsar även Läckagetest. Testet görs för att se till att Släcksystemet ska kunna fungera optimalt.

Kontakta oss
Tjänstebeskrivning

För att säkerställa att koncentrationen av släckmedel i det skyddade utrymmet kvarhålls under tillräckligt långt tidsintervall efter en aktivering är ett integritetstest att rekommendera. Ett integritetstest ger svar på hur stora täthetsbrister det skyddade utrymmet har samt hur länge släckande

koncentration upprätthålls efter en aktivering. Exting är certifierade av Retrotec Corp. att utföra integritetstest i enlighet med regelverken NFPA och ISO/EN. Ett integritetstest skall göras efter att ett brandsläcksystem har installerats för att verifiera utrymmets täthet och möjlighet att behålla släckande koncentration av släckgasen, eller verifiera ett utrymmes täthet för att inte släppa ut eller in brandrök från egen brand eller brand i närliggande utrymme etc. Enligt regelverken så skall man utföra dessa integritetstester regelbundet med ett års mellanrum för att säkerställa tätheten i utrymmen utrustade med brandsläcksystem, om man inte är helt säker på att ingen åverkan har gjorts på rummets integritet under det senaste året.

Ett integritetstest är en viktig process för att kontrollera att dina branddörrar, brandgardiner och brandventilationssystem fungerar som de ska och att de kan upprätthålla sin integritet under en brand. Vi utför rigorösa tester för att bedöma dörrars, gardiners och ventilationssystems förmåga att förhindra brandens spridning och skydda intilliggande utrymmen.

Våra erfarna tekniker använder avancerad utrustning för att genomföra integritetstester enligt gällande standarder och regler. Vi kontrollerar brandmotståndsförmåga, tätning och eventuella läckage för att säkerställa att ditt brandskyddssystem uppfyller de nödvändiga kraven och förebygger brandens spridning.

Genom att genomföra regelbundna integritetstester kan du försäkra dig om att dina branddörrar och gardiner fungerar som en effektiv barriär för att begränsa brandens framfart och skydda viktiga områden. Detta är avgörande för att ge tid för utrymning och minska skador på egendom och liv.

På Exting förstår vi vikten av integritet och säkerhet. Våra integritetstester syftar till att säkerställa att dina brandskyddssystem är tillförlitliga och uppfyller höga standarder för säkerhet och prestanda. Vi strävar alltid efter att leverera de bästa resultaten och rekommendationerna för att förbättra brandskyddet och minska risken för skador vid en brandincident.

 

Läs mer
Läs mindre
Specifikationer Integritetstest
Utrustning
Retrotec
Regelverk
SBF 500:3 & SS-EN 15004-1:2008
Optimal Kvarhållningstid
Minst 10 minuter
Dokumentation
Integritetstestrapport ingår
Miljö

Ett integritetstest har som primärt mål att säkerställa att rummen är täta för att optimera släcksystemets effektivitet. En sidoeffekt av att upptäcka otätheter och täta dessa är att värmeförluster minimeras, vilket är en miljövinst då energiförbrukningen minskar. Ett integritetstest är således en god idé även av miljöskäl.