Exting erbjuder RiskanalyserRiskanalys

Riskanalys behövs för att ha koll på om ert företag har det brandskydd det behöver.

Kontakta oss
Tjänstebeskrivning

Riskanalyser behövs med regelbunden frekvens för att ha överblick över företagets säkerhet i relation till liv, (data)säkerhet och egendomsskydd. Dessa tre punkter innehåller i princip hela företagets säkerhet för personal, besökare och egendom. Exting har den expertis som krävs för att säkerställa att ni får en  korrekt och väl genomarbetad analys som ger er valmöjligheter på hur ni går vidare.

Läs mer
Läs mindre
Broschyr
PDF
Specifikationer Riskanalys
Innehåll
Bedöma ett företags Brandskyddsbehov
Metoder
Riskinventering, Kostnadsbedömning, Belastning, Gränser mm
Resultat
Val av lämpliga åtgärder
Dokumentation
Riskanalysrapport ingår
Miljö

En Riskanalys har som primärt mål att säkerställa att optimal brandsäkerhet kan uppnås. Vid förslag av brandsäkerhetslösning står självklart minsta möjliga miljöpåverkan också i fokus. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.