Utbildning för Anläggningsskötare Brandlarm!

Lokaler med ett automatiskt brandlarm ska enligt regelverk och lokal räddningstjänst / SOS m.fl. ha två personer som är utsedda anläggningsskötare.
En del i systematiskt brandskyddsarbete är att utföra skötsel och underhåll av brandlarmet.

Utbildningen riktar sig till er som har hand om fastigheten och brandlarmet, eller har en  anläggningsskötarutbildning äldre än fem år. Ni kommer efter utbildningen ha de rätta kunskaperna för att vara trygga med skötsel och drift av ert brandlarm.

Vi tillhandahåller även tjänsten att utföra kontrollerna åt er, vilket innefattar månadsprov och kvartalsprov, om ni hellre vill fokusera på er kärnverksamhet.
Vi erbjuder även att utföra det Årliga underhållet på er anläggning (oavsett fabrikat).

Utbildningen uppfyller kraven i regelverket SBF 110:8.

Nästkommande utbildningstillfällen:

9:e december 2022  9.00 – 15.00
27:e januari 2023     9.00 – 15.00

Pris: 4 500 SEK / person

För bokning och information kontakta oss:
Stockholm /Mälardalen: 010-498 48 20 info@utvagen.se

Östergötland: 013-29 90 00 info@brandexperten.se

Småland: 0380-77 911 info@brandservice.se

Göteborg / Väst /Syd 031-13 48 00 goteborg@brandexperten.se

Norr: 010-498 48 20 info@utvagen.se