Skip to main content

Rökdetektorer upptäcker rökpartiklar

i luften

Rökdetektorer upptäcker brand snabbt

En rökdetektor är ett brandskydd som ger ifrån sig en signal när den känner av rök. Genom att ha ett välfungerande brandskydd har ni större chans att skydda dig och dina kollegor samt företagets värdefulla tillgångar. Vid en brand har du inte endast ansvar för byggnaden och materiella ting utan förstås också för personalen som vistas där.

Konventionella, adresserbara rökdetektorer levererar  Exting enligt dina behov och önskemål. Optiska rökdetektorer är vanligaste till brandssläcksystem, tidigare använda man optiska rökdetektorer tillsammans med joniserande rökdetektorer som brandlarm till brandsläcksystem. Numera använder man till största del aspirerande system som tack vare sin enkelhet vid installation och service samt den programmerbara känsligheten är för många ett bättre och mer fördelaktigt alternativ. Tillsammans med adresserbara rökdetektorer så ger de också en stor fördel vid installation i så kallade banksystem med selektiva ventiler som skiljer två eller fler skyddade utrymmen åt.Det finns olika typer av rökdetektorer, men de vanligaste är jonisationsdetektorer och optiska rökdetektorer. Jonisationsdetektorer fungerar genom att mäta nivåerna av joner som frigörs från rökpartiklar.

När röken når jonisationskammaren, ändras strömmen och detektorerna utlöser en varningssignal. Å andra sidan använder optiska rökdetektorer en ljusstråle för att upptäcka rökpartiklar. Om rök kommer in i detektorns linsområde, blir ljusstrålen avböjd och en varningssignal går iväg.

Värmedetektor eller rökdetektor?

En rökdetektor upptäcker rök till skillnad från en värmedetektor som aktiveras av förhöjd temperatur. Vilken ni väljer beror helt på ert behov och var ni ska använda den. En värmedetektor kan inte detektera rök. Oftast används rökdetektorer eftersom den är så snabb på att upptäcka en brand vid ett tidigt skede. Däremot lämpar sig de inte lika bra på platser med gas eller damm. Då kan ni använda en värmedetektor i stället.

 • Rökdetektorer är extremt viktiga och används i stor utsträckning i bostäder, kontor och andra kommersiella byggnader för att skydda människor och egendom från farliga situationer. Genom att upptäcka rök i ett tidigt skede, ger en rökdetektor människor möjlighet att evakuera och ringa efter hjälp innan en brand får möjlighet att sprida sig.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt rökdetektorer

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.