Skip to main content

Beamdetektorer upptäcker brand med hjälp av ljus

En beamdetektor använder en vanligtvis osynlig ljusstråle.

Ljusstrålen projiceras över ett område för att upptäcka rök som släpps ut från en begynnande brand. Genom att ha ett gott brandskydd har ni större chans att skydda både människor och materiella ting.

Det finns två grundläggande typer av beamdetektor:

 • End to End: Sändare och mottagare är monterade i vardera änden av det skyddade området.
 • Reflekterande: Sändare och mottagare är monterade i samma hölje och strålen riktas mot en speciellt designad reflektor, monterad i motsatt ände av det skyddade området.

  Strålintervallet (beam range) är det totala avståndet mellan strålsändare och mottagare för detektorer från ände till ände, och sändare / mottagare till reflektor för detektorer av reflekterande typ.

Användningsområden

Beamdetektorer används oftast i stora och öppna utrymmen, som lagerlokaler, köpcentrum och idrottshallar. Dessa platser kan vara svåra att skydda med traditionella branddetektorer, eftersom de har högt i tak och stor yta att täcka. Beamdetektorer är en idealisk lösning i sådana situationer, eftersom de kan täcka stora områden med bara en detektor och erbjuda en tidig varning om brand skulle uppstå.

Fördelar

Fördelarna med beamdetektorer är många. För det första kan de detektera brand på ett tidigt stadium, vilket ger tillräckligt med tid för att evakuera människor och vidta åtgärder för att begränsa eldens spridning. För det andra minskar de risken för falsklarm, eftersom de är mindre känsliga för damm och luftfuktighet som traditionella branddetektorer. Dessutom är beamdetektorer robusta och pålitliga och kräver minimalt underhåll.

Beamdetektor eller rökdetektor?

En rökdetektor upptäcker rök i närheten till skillnad från en beamdetektor som aktiveras av ljus som kan täcka ett större område. Vilken ni väljer beror helt på ert behov och var ni ska använda den. En rökdetektor kan inte detektera rök på avstånd. Oftast används rökdetektorer eftersom de är så snabba på att upptäcka en brand vid ett tidigt skede. Behövs upptäckt över ett större område snabbt kan beamdetektorer vara goda alternativ.

 • Beamdetektorer för effektivt brandskydd

  Beamdetektorer för brandskydd har blivit alltmer populära på grund av deras effektivitet och tillförlitlighet. Genom att använda denna avancerade teknologi kan man minska risken för brandrelaterade skador och rädda liv. Oavsett om det är i kommersiella byggnader, offentliga platser eller bostadsområden, är beamdetektorer en viktig del av en omfattande brandförebyggande strategi.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt våra värmedetektorer

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

   

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.