Skip to main content

Gassläcksystem för känsliga miljöer

Högkvalitativa gassläcksystem och kompletta brandskyddslösningar

Vi erbjuder säkra, effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva släcksystem, produkter och tjänster som kan skydda ditt liv,  din egendom och din miljö vid brand. Exting är Certifierad anläggarfirma både för gassläcksystem och F-gassystem via SBSC.

Stort utbud av effektiva gassläcksystem

Vi har ett omfattande utbud av produkter inom gassläcksystem. Vi kan erbjuda gassläcksystem med Inertgaser som IG-55 eller andra, kemiska gaser som FK-5-1-12 (tidigare marknadsfört under varumärket Novec-1230) eller FM-200. Vilket släckmedel som är lämpligast för just er verksamhet kan variera. Om det skulle visa sig att gas inte är det optimala släckmedlet för er kan vi också erbjuda vattendimma. Se också gärna vår avdelning om vattendimma. Våra produkter är noggrant utformade för att ge dig det snabbaste och effektivaste skyddet i händelse av brand. Vi skapa skräddarsydda lösningar som passar ditt unika behov, oavsett om du är en småföretagare eller representerar ett större företag.

Experter på släcksystem

Du kan lita på att Exting kan leverera högkvalitativa släcksystem oavsett vilken typ av fastighet eller verksamhet du har. Exting har den expertis inom kompletta släcksystem som krävs för att kunna säkerställa din säkerhet och trygghet.

En av de viktigaste funktionerna för våra experter på gassläcksystem är att de kan utvärdera och bedöma de specifika kraven för en viss plats eller miljö. De tar hänsyn till flera faktorer, såsom typen av gas som används, volymen av gasen, de specifika riskerna och behoven hos din fastighet eller verksamhet. Genom att utföra en grundlig riskanalys kan de ta fram skräddarsydda lösningar som är optimerade för att minimera riskerna och maximera säkerheten.

 • SBF 500 Regler för gassläcksystem

  Ett gassläcksystem är ett fast släcksystem som upptäcker och med hjälp av gasformigt släckmedel släcker en brand i ett tidigt skede. Ett korrekt utfört gassläcksystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

  Gassläcksystemet ska projekteras, installeras och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser. Installation av ett gassläcksystem kan i vissa fall vara ett krav från myndighet eller utgöra ett tekniskt byte (avsteg enligt BBR) för annan brandskyddsåtgärd.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt Gassläcksystem

  Certifierad anläggarfirma gassläcksystem

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

  Fakta om Gassläcksystem

  Gassläcksystem är ett brandsläckningssystem som släcker med hjälp av ett gasformigt släckmedel antingen genom syreförskjutning (reduktion av syrehalten) eller fysikaliska effekter (värmextraktion). I motsats till ett sprinklersystem är ett gassläcksystem utformat för att släcka och inte bara undertrycka brand.

  Gassläcksystem används när vatten, skum eller pulversläcksystem inte är effektiva eller om släckning med ovannämnda släckmedel kan orsaka betydande skador. Typiska användningsområden inkluderar alla typer av elektriska installationer, IT- och serverrum.

  Gassläcksystem är de ”renaste” släcksystemen. Släckgaser har ingen inverkan på konventionella elsystem eller servrar, etc. En mängd olika släckgaser kan användas. De olika egenskaperna hos de olika släckgaserna definierar också deras användningsområde. Exting har lång erfarenhet av konstruktion och leverans av ett stort antal gassläcksystem.

  Oavsett vilket släcksystem som väljs, finns det många viktiga aspekter att ta hänsyn till både när det gäller lagstiftning, miljö och ekonomi. Kontakta oss nedan så berättar vi mer.

  Användningsområden

  Användningsområden för gassläcksystem innefattar till exempel:

  • IT-system och serverrum

  • Arkivrum, dokumentskåp

  • Nödcentraler, flygnavigations- och kontrolltorn, mobila sändarstationer, internetleverantörer, tv och radio.

  • Konstgallerier, bibliotek, filmprojektorrum, museer

  • Medicinsk sektor: bildhanteringssystem, operationsrum, mobilstationer

  • Industriella anläggningar som laboratorier, kontrollrum, borrplattformar, robotutrustning

  • Nödströmgeneratorer, batterifack, lågspänningsfack, kabelfack etc.

  • Flygsimulatorer, fartyg, militära fordon

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.