Skip to main content

Flamdetektorer upptäcker brand med IR/UV

Med flamdetektorer kan man upptäcka flammor från alla typer av bränsle. 

Säker detektering sker av allt från mycket små kolvätebaserade bränder till osynliga bränder i exempelvis vätgas. Detektorn använder en avancerad infraröd och ultraviolett teknik, som gör flamdetektorer till några av de snabbaste, mest tillförlitliga och säkra detektorerna i världen.

Det finns olika typer av flamdetektorer, inklusive punkt-, ultraviolett (UV), infraröd (IR) och multi-infraröd (MIR) detektorer. Punktflamdetektorer är de vanligaste och mest prisvärda och används oftast inomhus. De kan upptäcka lågor på kort avstånd och används för att skydda små områden. UV-detektorer är kända för att vara mycket noggranna eftersom de svarar snabbt på ett brett spektrum av eldar och är därför vanliga i utomhusmiljöer.

IR-detektorer är mer lämpade för att detektera långsamt brinnande bränder eller bränder utan synliga lågor, som till exempel de som orsakas av elektriska problem eller kemiska läckor. MIR-detektorer är en kombination av UV- och IR-tekniken och är mest effektiva för att upptäcka bränder som inte genererar synlig rök eller lågor.

Svåra miljöer med t.ex. damm, ånga, rök eller kraftig blåst påverkar inte detektorns funktion eller säkerhet. Med tillägg av en ultraviolett sensor blir detektorn immun mot falsklarm från t.ex. solljus och blänk. Detektorns unika teknik som både detekterar och utvärderar det karakteristiska flimret och den energi som en låga producerar gör den mycket säker. Detektorn är det givna valet för ett säkert skydd av liv, egendom och miljö. Flamdetektorer passar i installationer där en snabb och säker detektering av en verklig brand är viktig.

 • Flamdetektorer är extremt viktiga i områden där traditionella rökdetektorer inte är tillräckliga, till exempel där damm, ånga eller starka luftflöden kan ge upphov till falska larm. Genom att snabbt upptäcka och alarmera om en brand kan flamdetektorer ge tillräckligt med tid för evakuering och initiering av brandsläckningssystem för att snabbt hantera situationen och minimera skador.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt flamdetektorer

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

   

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.