Skip to main content

Värmekabel upptäcker brand i svåra miljöer

En värmekabel är ett brandskydd som övervakar temperatur och förändringar i den miljö som den skyddar.

Systemet kan bevaka temperaturförändringar på svåråtkomliga platser och besvärliga miljöer.

Värmekabeln består av en robust och brandsäker kabel som innehåller en speciell tråd som reagerar på temperaturförändringar. När temperaturen i området stiger över en förbestämd tröskelnivå, aktiveras kabeln och skickar en signal till ett brandlarmsystem eller en central kontrollpanel.

Det finns exempel på installationer i de flesta tänkbara miljöer. Kabeln kan beställas med olika ytterhöljen för olika behov som till exempel UV-beständig, med hölje som klarar kemisk påverkan eller hög friktion eller annat.  Produkten kan användas både i utomhus- eller i inomhusmiljö utan att funktionen påverkas.

Fördel med värmekabel

En av fördelarna med värmekabeln är att den kan installeras i svåråtkomliga områden där traditionella branddetektorer kanske inte fungerar optimalt. Dess flexibilitet och anpassningsbarhet gör det möjligt att installera den i trånga utrymmen och runt föremål med ojämn form.

Värmekablar kan även användas för att förhindra brandgenombrott genom att kontinuerligt övervaka temperaturförändringar i kritiska områden. Om temperaturen plötsligt ökar eller når en farlig nivå kan kablar utföra åtgärder som att aktivera sprinklersystem eller stänga av elektrisk ström.

Några ytterligare fördelar med värmekabel, utöver dess pålitlighet, är dess minimala krav på underhåll samt låg fellarmsfrekvens.

 • Med Extings Värmekabelsystem från Protectowire kan ni detektera brand även i besvärliga miljöer. Genom att använda värmekabel för detektion av brand kan man sparar värdefull tid när det gäller att upptäcka och släcka bränder. Tid är avgörande vid bränder, och en tidig upptäckt kan förhindra spridning av eld och skydda människor och egendom från skador.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt värmekabel för detektion

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

   

  Service och underhåll av brandskydd och system

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.