Skip to main content

Skydda era data med skåpskydd

Extings skåpskydd  skyddar rackskåp och servrar mot brand och förstörelse. 

Det rackmonterade systemet söker konstant efter rök med två integrerade optiska rökdetektorer. Om rök upptäcks genereras ett larm och systemet aktiverar släckgasen som släcker branden.

Skåpskyddet är designat för att med enkel hantering ge maximalt skydd av känslig utrustning genom snabb detektion och snabbt brandskydd i varje individuellt dataskåp. Det skyddar ett eller flera dataskåp mot brand och förstörelse och installeras med lätthet i befintliga dataskåp och i nya dataskåp.

I dagsläget finns det två gaser som enligt aktuella bestämmelser och regelverk kan användas i systemet, FM-200 och FK-5-1-12. Båda dessa gaser är godkända inom EU och regleras i SS-EN 15004. Inbördes är FM-200 den effektivaste släckgasen, det krävs cirka 20% mer FK-5-1-12 för att släcka samma volym. Dock har FM-200 ett högre GWP-värde som gör att FK-5-1-12 är ett mer miljövänligt alternativ.

Fördel med skåpskydd

Fördelarna med släcksystem som skåpskydd är många. För det första kan de upptäcka och släcka bränder snabbt, vilket minimerar risken för skador och förluster. Dessutom kan dessa system konfigureras för att fungera med andra brandbekämpningsåtgärder som brandvarnare och utrymningsvarningssystem.

 •  EX-Safe 1U Skåpskydd

  EX-Safe skåpskydd är designat för att med enkel hantering ge maximalt skydd av känslig utrustning genom snabb detektion och snabbt brandskydd i varje individuellt dataskåp.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt släcksystem för skåp

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

   

  Service och underhåll av släcksystem

  För att säkerställa att släcksystemet fungerar korrekt och vid behov aktiveras vid en brand, är det viktigt med regelbunden underhåll och service av systemet. Det är också avgörande att utbilda personalen om hur systemet fungerar och vad de ska göra vid en brand.