Skip to main content

Värmedetektorer upptäcker brand med hjälp av temperaturökningen

En värmedetektor är ett brandskydd som ger ifrån sig en signal när den känner av värme som överstiger en specifik grad. 

Genom att ha brandskydd har ni större chans att skydda de anställda i verksamheten. Vid en brand har ni som företag inte endast ansvar för byggnaden och materiella ting utan också personalen som vistas där.

Värmedetektorer är en viktig del av brandskyddssystem och används för att upptäcka och varna om det uppstår förhöjd värme eller brand. Dessa detektorer är utformade för att övervaka en specifik plats eller område och kan spela en kritisk roll i att minska risken för skador orsakade av eld.

Dessa detektorer kan installeras i lokaler för att övervaka olika områden, såsom fabriker, lager, kontor och butiker. De kan upptäcka ökande temperaturer och snabbt varna personalen och aktivera brandlarm.

Konventionella och adresserbara värmedetektorer levererar  Exting enligt dina behov och önskemål. Värmedetektorer är vanligast till släcksystem i kombination med rökdetektorer när man skyddar miljöer med material som kan uppnå en hög temperatur. T.ex. UPS-rum med batterier och dieselmotorer, generatorer m.m.

Numera använder man till största del aspirerande system som tack vare sin enkelhet vid installation och service samt den programmerbara känsligheten är för många ett bättre och mer fördelaktigt alternativ. Tillsammans med adresserbara rökdetektorer så ger de också en stor fördel vid installation i s.k. banksystem med selektiva ventiler som skiljer två eller fler skyddade utrymmen åt.

Värmedetektor eller rökdetektor?

En rökdetektor upptäcker rök till skillnad från en värmedetektor som aktiveras av förhöjd temperatur. Vilken ni väljer beror helt på ert behov och var ni ska använda den. En värmedetektor kan inte detektera rök. Oftast används rökdetektorer eftersom den är så snabb på att upptäcka en brand vid ett tidigt skede. Däremot lämpar sig de inte lika bra på platser med gas eller damm. Då kan ni använda en värmedetektor i stället.

 • En av de viktigaste användningsområdena för värmedetektorer är inom kommersiella och industriella fastigheter med utrustning som kan uppnå en hög temperatur, t.ex. UPS-rum med batterier och dieselmotorer, generatorer m.m.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt våra värmedetektorer

  Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

   

  Service och underhåll av brandskydd

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.