Skip to main content

Tjänster inom service och  underhåll

Service och underhåll nyckel till din säkerhet

Alla anläggningar behöver skötas om för att bibehålla optimal funktion och effektivitet. Dessutom kräver regelverken för både gassläcksystem, vattendimma och brandlarm regelbundna kontroller och översyn. Att erbjuda service och underhåll av era anläggningar är därför självklart för oss. Exting kan erbjuda er ett förmånligt och effektivt Serviceavtal som säkrar att era anläggningar alltid är i fullgott skick.

Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar. Detta genom att åta oss att utföra service och underhåll på anläggningarna. Exting erbjuder ett komplett serviceavtal för att service och underhåll ska skötas friktionsfritt. Dessutom erbjuder Exting också riskanalyser där ni kan säkerställa att ni har ett fullgott brandskydd.

För att bibehålla en säker driftsmiljö med fullgod funktion måste alla systemets ingående komponenter samt funktioner regelbundet ses över, underhållas och servas i förebyggande syfte. Det är också viktigt att snabbt få en servicetekniker på plats vid eventuella driftstörningar eller efter aktivering. Extings egen servicepersonal eller servicetekniker certifierade av Exting är specialutbildade tekniker inom detta kompetensområde. Detta innebär att Ni kan ha en specialist på systemet på plats inom en överenskommen tid. Även den förebyggande servicen utförs av samma tekniker vilka är mycket vana att verka i känsliga utrymmen som datorhallar och serverrum. Detta borgar för en hög säkerhet då de flesta servicearbeten måste utföras utan driftstörningar, parallellt med Er datordrift.

Service och underhåll av kompletta brandsystem är avgörande för att upprätthålla hög prestanda och säkerhet. Våra erfarna tekniker är specialiserade på att utföra regelbundna serviceinspektioner, reparationer och underhåll av olika brandskyddskomponenter, inklusive brandvarnare, brandsläckare, vattendimanläggningar, branddörrar och nödbelysningssystem.

Vi förstår att varje släcksystem är unikt och kräver skräddarsydda service- och underhållsåtgärder. Vårt team kommer att anpassa servicen efter dina specifika behov och se till att ditt brandskyddssystem uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder och lagkrav.

Genom att regelbundet utföra service och underhåll av ditt brandskyddssystem kan du säkerställa att det fungerar korrekt vid en eventuell brand och att det är redo att agera när det behövs. Vårt mål är att minimera risken för skador och maximera skyddet för ditt företag, dina anställda och dina tillgångar.

På Exting använder vi oss av högkvalitativa reservdelar och avancerad utrustning för att säkerställa att service och underhåll utförs på bästa möjliga sätt. Våra tekniker är välutbildade och uppdaterade med de senaste branschnormerna och ”best practices” för brandskyddssystem.

Exting är Certifierad Anläggarfirma

Som Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem, F-gas, Vattendimma högtryck samt Brandlarm via SBSC kan vi hjälpa er med allt från installation av brandanläggning, utbildning för anläggningsskötare samt service och kontroll av ert brandsystem. Tillsyn av er larmanordning och enklare funktionskontroll skall, beroende på vilka krav som ställts på er verksamhet, ske gång i månaden eller minst en gång per kvartal och utförs normalt av anläggningsskötaren men det är också vanligt att arbetet lejs bort. En gång per år skall en fullständig funktionskontroll av brandsystemet genomföras enligt skötselinstruktioner för anläggningen med t ex utbyte av detektorer enligt tillverkarens intervall eller på grund av nedsmutsning. Batteribyte sker efter 3-5 år. Dessa kontroller genomförs vanligtvis av behörig anläggarfirma för brandlarm.

 • Regler och krav

  Krav på kontroll av brandlarm framgår av SBF 500, SBF 503, SBF 110 samt försäkringsbolagens särskilda villkor. Ett brandskydd skall utformas enligt regelverket och ska installeras av godkänd anläggarfirma. Service av brandlarm, samt ändringar, utökningar skall genomföras av en auktoriserad anläggarfirma som också innehar teknikavtal med den aktuella systemleverantören. Exting har full behörighet att både leverera och underhålla ert brandskydd enligt gällande regelverk.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.