• Aspirerande system
  • Rökdetektorer
  • Värmedetektorer
  • Flamdetektorer
  • Beamdetektorer
  • Värmekabel
  • Tillbehör

På Exting AB är vi dedikerade till att säkerställa din säkerhet och trygghet. Vår produktkategori för branddetektion erbjuder avancerade lösningar för att upptäcka och hantera brandrisker i realtid.
Branddetektion är en kritisk komponent inom brandskyddssystem. Det spelar en avgörande roll för att identifiera och reagera på potentiella bränder i ett tidigt skede, vilket i sin tur minimerar skador på egendom och, framför allt, räddar liv. Med vårt sortiment av branddetektion får du tillgång till de senaste teknologierna och innovativa lösningarna för att förbättra säkerheten.