Integritetstest - TäthetsprovIntegritetstest

För att säkerställa att rummet som ska skyddas håller tätt görs ett så kallat Integritetstest. Det går även under namnet Täthetsprov och kallas i en del kretsar även Läckagetest. Testet görs för att se till att Släcksystemet ska kunna fungera optimalt.

Kontakta oss
Tjänstebeskrivning

För att säkerställa att koncentrationen av släckmedel i det skyddade utrymmet kvarhålls under tillräckligt långt tidsintervall efter en aktivering är ett integritetstest att rekommendera. Ett integritetstest ger svar på hur stora täthetsbrister det skyddade utrymmet har samt hur länge släckande

koncentration upprätthålls efter en aktivering. Exting är certifierade av Retrotec Corp. att utföra integritetstest i enlighet med regelverken NFPA och ISO/EN. Ett integritetstest skall göras efter att ett brandsläcksystem har installerats för att verifiera utrymmets täthet och möjlighet att behålla släckande koncentration av släckgasen, eller verifiera ett utrymmes täthet för att inte släppa ut eller in brandrök från egen brand eller brand i närliggande utrymme etc. Enligt regelverken så skall man utföra dessa integritetstester regelbundet med ett års mellanrum för att säkerställa tätheten i utrymmen utrustade med brandsläcksystem, om man inte är helt säker på att ingen åverkan har gjorts på rummets integritet under det senaste året.

 

Läs mer
Läs mindre
Specifikationer Integritetstest
Utrustning
Retrotec
Regelverk
SBF 500:3 & SS-EN 15004-1:2008
Optimal Kvarhållningstid
Minst 10 minuter
Dokumentation
Integritetstestrapport ingår
Miljö

Ett integritetstest har som primärt mål att säkerställa att rummen är täta för att optimera släcksystemets effektivitet. En sidoeffekt av att upptäcka otätheter och täta dessa är att värmeförluster minimeras, vilket är en miljövinst då energiförbrukningen minskar. Ett integritetstest är således en god idé även av miljöskäl.