Skip to main content

Batteribackup

Batteribackup

En Batteribackup är också en vital komponent inom brandskydd och detektion. Vid strömavbrott eller nätverksfel behöver du vara säker på att ditt system fortfarande fungerar som det ska. Vår batteribackup erbjuder en pålitlig strömkälla under sådana omständigheter och garanterar att dina detektorer och larm fortfarande är aktiva.

Strömförsörjningsaggregat anpassad för drift av brandlarmsutrustning. Certifierad av tredje part enl.EN54-4; 1997/A2:2006. AESI är primärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning. Har två utgångar som har övervakning och larm.

Utförande

Aggregaten är utförda i kiselgrå självventilerad plåtkapsling med vitt lock. Är avsett för väggmontage. Förberedd för 4st genomföringar uppåt. Plats för underhållsfria blybatterier enligt tabell.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna. Nät, last och batteri är skyddas av säkring.

Indikeringar och larm

Drift: Indikeras med 2st gröna lysdioder.
Nätfel: Indikeras med gul lysdiod. Larm vid nätavbrott eller spänning under 195VAC. Larmrelä med fördröjning. (1A 50V).
Batterifel: Fel indikeras med gul Led vid batterikretsfel eller impendansfel. Växlande potentialfritt larmrelä (1A 50V).
Utsp./likriktarfel: Fel på utspänningen indikeras med att LED för UT1-2 slocknar. Växlande potentialfritt larmrelä (1A 50V).

Extrautrustning

Plats finns för eftermontage av ex. SM925 avsäkringskort, SM950 larmdonskort eller I/O enheter.


 • Batteribackup från Swansons Telemekanik

  AESI inkl. LF30nätlarmsfördröjning
  STRÖMFÖRSÖRJNING certifierad enl. EN54-4, EN12101-10

  Teknisk beskrivning

  Inspänning 88-265VAC
  Temp.omr. -15 – 40C

  Miljöpåverkan

  Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan. Batteribackupen Exting installerar följer Standarden EN54-4-4. Leverantören Swansons Telemekanik AB arbetar enligt ISO 14001.

  Extings leverantör för AESI Batteribackup arbetar enligt
  Miljöstandarden ISO 14001.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.