Skip to main content

Flamdetektor FlameSpec-IR3

Flamdetektor FlameSpec-IR3

Flamdetektorer passar i installationer där en snabb och säker detektering av en verklig brand är viktigt. Genom att använda en infraröd (IR) analysteknik kan detektorerna upptäcka flammor från alla typer av bränsle.

Säker detektering sker av allt från mycket små kolvätebaserade bränder till osynliga bränder i t.ex. vätgas. Svåra miljöer med t.ex. damm, ånga, rök eller kraftig blåst påverkar inte detektorns funktion eller säkerhet. Med tillägg av en ultraviolett (UV) sensor blir detektorn immun mot falsklarmer från t.ex. solljus och blänk.

 • Viktigaste fördelarna:
 • Extrem känslighet – upp till 80 m för en 0,1 m² n-heptan panneld.
 • Ultrasnabbt detekteringsläge – detektering inom 40 millisekunder för eldklot eller explosioner.
 • 1,3 sekunders detektionstid – för 0,1m² n-heptanbränning på upp till 15 m avstånd.
 • Optimerat alternativ för flygplanshangarer, helikopterplattor och lastställ finns tillgängliga, se FLS-IR3 CO2L datablad.
 • Universalutgångar, 3 och 4 trådar, 4-20 mA diskbänk/källa, brand-, hjälp- och felreläer. RS485-port med Modbus RTU.
 • Data/händelselogger – larm, fel och andra relevanta händelser loggas till beständigt minne.
 • Inbyggt test (BIT) – Automatiskt och manuellt självtest av fönsterrenhet och detektorns övergripande funktion.
 • Fönstervärmare för att undvika kondens och isbildning.
 • Tiltmonteringsfäste kan anslutas antingen ovanför eller under detektorn.
 • Hög immunitet mot falskt larm.


 • Flamdetektor FlameSpec-IR3 – Triple IR

  Detektorn använder en avancerad infraröd (IR) och ultraviolett (UV) teknik, som gör detektorn till en av de snabbaste, mest tillförlitliga och säkra flamdetektorerna i världen.

  Detektorns unika teknik som både detekterar och utvärderar det karakteristiska flimret och den energi som en låga producerar gör den mycket säker. Detektorn är det givna valet för ett säkert skydd av liv, egendom och miljö.

  Teknisk beskrivning

  Samarbetspartner Viking Nordic AB
  FlameSpec-IR3 – Triple IR flame detector
  Detektionstid och distans 40 ms för snabba explosiva bränder
  Detektionstid och distans 2,6 s för 0,1 m2 eld i en metallskål 0 till 30 m
  Detektionstid och distans 3,7 s för 0,1 m2 eld i en metallskål 30 till 70 m
  Övervakningsarea 90˚ horisontellt 75˚ vertikalt.
  Tidsfördröjning 0 – 30 sekunder
  Inbyggd test Automatisk och manuell
  Driftspänning 24 VDC nominal (18 – 32 VDC)
  Löpande spänning Standby: 120mA, 180mA alla  system i drift (inkluderat fönstervärme)

  Miljö

  Både miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Ett mål vi alltid strävar efter att uppnå är att minimera miljöpåverkan . Vi använder produkter som uppfyller de krav som ställs på den svenska marknaden och av våra kunder när vad gäller miljö och kvalitet. En viktig del i vårt miljöarbete är att att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna vi kan påverka i branschen.

  Via snabb detektering kan brand upptäckas snabbt och minimera miljöpåverkan.

  Service och underhåll av släcksystem och brandskydd

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.