Med värmedetektorer kan brand upptäckas med hjälp av temperaturökningen.