Skip to main content

Värmedetektor MCD573X

MCD 573X är en kombinerad rök- och värmedetektor.

Den upptäcker glödande och öppen eld i god tid eftersom den både kan upptäcka och utvärdera den brandkarakteristiska röken såväl som värmen.

Tyndall- principen (optiskt ljus) tillämpas för rökdetektion och NTC-sensorprincipen för värmedetektion. En relevant signal  sänds till kontrollpanelen om de specificerade signalvärdena i detektorn överskrids.

MCD 573X är utrustad med en kortslutningsisolator med kapacitet att isolera en kortslutning i installationen.

Användningsområden

Värmedetektorer är vanligast till brandsläcksystem i kombination med rökdetektorer när man skyddar miljöer med material som kan uppnå en hög temperatur. Exempelvis UPS rum med batterier och dieselmotorer, generatorer m.m. Numera använder man till största del aspirerande system som tack vare sin enkelhet vid installation och service samt den programmerbara känsligheten är för många ett bättre och mer fördelaktigt alternativ.

MCD 573X kan generera följande meddelanden:

 • Brandlarm rök eller värme
 • Rök försignal: FS1 vid 30%, FS2 vid 75% av larmtröskeln
 • Nedsmutsning Nivå 1 och 2
 • Temperatur försignal
 • Reviderat larm för rök och värme
 • Felmeddelanden: Livslängd, optiskt systemfel, tillförsel av felaktig spänning, NTC kortslutning och avbrott, EEPROM minnesfel


 • MCD 573X är en individuellt adresserbar, automatisk kombinerad värme- och rökvarnare, en så kallad multidetektor.

  Teknisk beskrivning

  Samarbetspartner Securiton AG
  Rök- värmedetektor Multisensor detektor MCD 573X är en kombinerad rök och värmedetektor
  Tillåten vindhastighet max. 20 m/sekund

  Temperaturintervall – 25 C till + 60 C
  Luftfuktighet 10 – 95% relativ luftfuktighet

  Miljöpåverkan

  Miljöpolicy – Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt.

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverka

  Förtaget Securiton, tillverkaren av MCD 573X är miljöcertifierat enligt ISO 14001.