BatteribackupBatteribackup

Strömförsörjningsaggregat anpassad för drift av brandlarmsutrustning. Certifierad av tredje part enl.EN54-4; 1997/A2:2006 AES är primärswitchade och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning. Har två utgångar som har övervakning och larm.

Kontakta oss
Batteribackup

Strömförsörjningsaggregat anpassad för drift av brandlarmsutrustning. Certifierad av tredje part enl.EN54-4; 1997/A2:2006
AES är primärswitchade och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.
Har två utgångar som har övervakning och larm.

Aggregaten är utförda i kiselgrå självventilerad plåtkapsling med vitt lock.
Är avsett för väggmontage.
Förberedd för 4st genomförningar uppåt.
Plats för underhållsfria blybatterier enligt tabell.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning.
Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna.
Nät, last och batteri är skyddas av säkring.
Indikeringar och larm
Drift: Indikeras med 2st gröna lysdioder.
Nätfel: Indikeras med gul lysdiod. Larm vid nätavbrott eller spänning under 195VAC. Larmrelä med fördröjning. (1A 50V).
Batterifel: Fel indikeras med gul Led vid batterikretsfel eller impendansfel. Växlande potentialfritt larmrelä (1A 50V).
Utsp./likriktarfel: Fel på utspänningen indikeras med att LED för UT1-2 slocknar.
Växlande potentialfritt larmrelä (1A 50V).

Plats finns för eftermontage av ex.
SM925 avsäkringskort, SM950 larmdonskort
eller I/O enheter.

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Inspänning
88-265VAC
Temp.omr.
-15 - 40C
Miljö

Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan. Batteribackupen Exting installerar följer Standarden EN54-4-4. Leverantören Swansons Telemekanik AB arbetar enligt ISO 14001.