FlamdetektorerFlamdetektorer från FGD

Flamdetektorer passar i installationer där en snabb och säker detektering av en verklig brand är viktigt. Genom att använda en infraröd (IR) analysteknik kan detektorerna upptäcka flammor från alla typer av bränsle.

Kontakta oss
Flamdetektor

Flamdetektorer passar i installationer där en snabb och säker detektering av en verklig brand är viktigt. Genom att använda en infraröd (IR) analysteknik kan detektorerna upptäcka flammor från alla typer av bränsle. Säker detektering sker av allt från mycket små kolvätebaserade bränder till osynliga bränder i t.ex. vätgas. Svåra miljöer med t.ex. damm, ånga, rök eller kraftig blåst påverkar inte detektorns funktion eller säkerhet. Med tillägg av en ultraviolett (UV) sensor blir detektorn immun mot falsklarmer från t.ex. solljus och blänk. Detektorn använder en avancerad infraröd (IR) och ultraviolett (UV) teknik, som gör detektorn till en av de snabbaste, mest tillförlitliga och säkra flamdetektorerna i världen. Detektorns unika teknik som både detekterar och utvärderar det karakteristiska flimret och den energi som en låga producerar gör den mycket säker. Detektorn är det givna valet för ett säkert skydd av liv, egendom och miljö.

Läs mer
Läs mindre
Teknisk beskrivning
Samarbetspartner
Viking Nordic AB
FlameSpec-IR3 - Triple IR flame detector
Detektionstid och distans
40 ms för snabba explosiva bränder
Detektionstid och distans
2,6 s för 0,1 m2 eld i en metallskål 0 till 30 m
Detektionstid och distans
3,7 s för 0,1 m2 eld i en metallskål 30 till 70 m
Övervakningsarea
90˚ horisontellt 75˚ vertikalt.
Tidsfördröjning
0 - 30 sekunder
Inbyggd test
Automatisk och manuell
Driftspänning
24 VDC nominal (18 - 32 VDC)
löpande spänning
Stanfby: 120mA, 180mA alla system i drift (inkluderat fönstervärme)
Miljö

Både miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Ett mål vi alltid strävar efter att uppnå är att minimera miljöpåverkan . Vi använder produkter som uppfyller de krav som ställs på den svenska marknaden och av våra kunder när vad gäller miljö och kvalitet. En viktig del i vårt miljöarbete är att att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna vi kan påverka i branschen.