Släcksystem med VattendimmaSläcksystem med Vattendimma

EX-FOG begränsar och släcker elden med vattendimma, som besår av extremt små vattendroppar. Ett släcksystem med vattendimma är effektivt mot högenergibränder, explosiva bränder. Vattendimman kyler och kväver elden vilken är en stor fördel när det gäller denna typ av bränder.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

Vattendimma släcker branden på kort tid genom den vattendimma som uppstår då vatten trycks genom de specialdesignade munstyckena. De specialdesignade munstyckena finfördelar vattendropparna genom att arbeta med ett tryck på minimum 60 bar. Vattendropparna blir så små och finfördelade att de flyter i luften som gasen i ett gassläcksystem (under 100 mikron). Detta system använder en minimal mängd absolut rent vatten utan tillsatser. En liter vatten som förångas ger 1700 liter vattenånga som tränger undan luften i brandutrymmet vilket reducerar syrenivån och ger en kvävande effekt på branden. Pga. sin renhet och att systemet även kan använda avjoniserat vatten kan det användas i utrymmen med elektronik, dock måste man vara medveten om att vattendimma kan återgå till att bli ledande om den kommer i kontakt med för mycket dammpartiklar.

Intresset för vattendimma som alternativ till andra släcksystem har ökat den senaste tiden. Exting samarbetar med Danfoss som är ett världsledande företag med produkter av absolut högsta klass och kvalitet.

Vatten är billigt, lättillgängligt och har bättre kylkapacitet än någon annan vätska, för att nämna några av fördelarna. Med vattendimma får man en effektiv släckning med mycket mindre vattenmängder än en sprinkleranläggnings vattenmängder och man minskar risken för vattenskador på skyddad utrustning och fastigheten.

Vattendimsystem kan förekomma med reservoirtank eller med anslutning till det kommunala vattenledningsnätet. Pumpenheten kan levereras med olika antal pumpar efter behov samt med eller utan tank på själva pumpenheten.
Om trycket i vattenledningsnätet är lägre än 3-6 bar rekommenderas också en boosterpump för att uppnå erforderligt tryck.

System med vattendimma designas i pricncip tre olika utföranden: med torra eller våta rör eller en sk. Pre-Action.

Läs mer
Läs mindre
Produktdokument
DanfossPDF
Teknisk beskrivning
Samarbetspartner
Danfoss
Kategori
Släcksystem
Släckmetod
Släcker med Vattendimma
Vad är Vattendimma?
Finfördelning av vattendroppar till dimma som fungerar som en gas
Tryck
60-100 bar
Systemalternativ
Torra, våta rör alternativt Pre-Action
Systemlösningar
Ett standardsystem levereras med högtryckspump och en bufferttank
Alternativa systemlösningar
System kan levereras enligt VdS, FM godkännanden i olika konfigurationer
Miljö

EX-FOG innebär skillnad i vattenåtgång i jämförelse med exempelvis Sprinklersystem. Vattendimma ger stora miljövinster. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.