Skip to main content

EX-FOG släcksystem vattendimma – Pumpsystem

EX-FOG släcksystem med Vattendimma

Släcksystemet EX-FOG begränsar och släcker elden med vattendimma, som består av extremt små vattendroppar.

Exting är Certifierad Anläggarfirma Vattendimma högtryck via SBSC.
Vattendimma kan hanteras via cylindersystem – men också via Pump.

Släckfunktion

Vatten är det vanligaste och i många fall det mest effektiva släckmedlet. I allmänhet kräver sprinkleranläggningar stora mängder vatten och risken för skador är stora. Efter en lyckad släckinsats kan vattenskadorna vara större än brandskadorna . Vattendimma kräver en bråkdel av den vattenmängd som går åt till en konventionell sprinkleranläggning. Vi samarbetar med danska företaget Danfoss, som gör att vi kan erbjuda det bästa och tillförlitligaste vattendimsystemet med hög kvalitet på pumpar och aggregat.

Användningsområden

EX-FOG släcksystem med vattendimma är ett effektivt, säkert och mångsidigt alternativ för brandskydd inom många olika användningsområden både på land och till sjöss. Det använder naturlig vattendimma för att skydda byggnader, människor och egendom mot brand.

Fördelar med EX-FOG

Vatten i sig är ett billigt släckmedel vilket bidrar till att kostnaden för släcksystem med vattendimma kan hållas låg. Vatten är inte toxiskt och utgör därför ingen fara för den yttre miljön.

 • Högt tryck ger en större yta med vattendimma än sprinklersystem med lågt tryck. En större yta är effektivare.
 • Kraftfull värmeabsorbtionsförmåga förhindrar att elden sprider sig och gör evakueringen säkrare.
 • Liten droppstorlek gör förångningen effektiv och syre undanträngs effektivt.
 • Effektiv förångning kyler ner heta förbränningsgaser. Detta skyddar området kring branden från värmeskador.

 • EX-FOG vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske.

  De vanliga klassiska sprinkler som finns i äldre byggnader begränsar elden med vatten, en stor mängd vatten spolas ut genom munstyckena och stannar i de skyddade lokalerna. Därefter påbörjas ett stort saneringsarbete.

  Teknisk beskrivning EX-FOG

  Samarbetspartner Danfoss
  Kategori Släcksystem
  Släckmetod Släcker med Vattendimma
  Vad är Vattendimma? Finfördelning av vattendroppar till dimma som fungerar som en gas
  Tryck 60-100 bar
  Systemalternativ Torra, våta rör alternativt Pre-Action
  Systemlösningar Ett standardsystem levereras med högtryckspump och en bufferttank
  Alternativa systemlösningar System kan levereras enligt VdS, FM godkännanden i olika konfigurationer

  Miljöpåverkan

  EX-FOG innebär skillnad i vattenåtgång i jämförelse med exempelvis Sprinklersystem. Vattendimma ger stora miljövinster. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Släcksystem med Vattendimma slösar inte på vattnet och vatten är dessutom det miljövänligaste släckmedlet man kan få tag i.

  Service och underhåll av släcksystem med vattendimma

  Exting tar fullt ansvar för de släckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en släckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.