Skip to main content

Rök- och värmedetektor MCD 573X

Multisensor detektor MCD 573X är en kombinerad rök och värmedetektor.

Den detekterar pyrande och öppna eldar snabbt pga att den snabbt kan upptäcka och utvärdera den karakteristiska röken från eld och även värme.

Konventionella, adresserbara rökdetektorer levererar Exting enligt våra kunders behov och önskemål. Optiska rökdetektorer är vanligaste till brandssläcksystem, tidigare använda man optiska rökdetektorer tillsammans med joniserande rökdetektorer som brandlarm till brandsläcksystem.

Numera använder man till största del aspirerande system som tack vare sin enkelhet vid installation och service samt den programmerbara känsligheten är för många ett bättre och mer fördelaktigt alternativ.

Tillsammans med adresserbara rökdetektorer så ger de också en stor fördel vid installation i s.k. banksystem med selektiva ventiler som skiljer två eller fler skyddade utrymmen åt.

 • Multisensordetektor MCD 573X  är en individuellt adresserbar, kombinerad automatisk detektor för rök och värme med integrerad akustisk signalgivare.

  MCD 573X uppfyller specifikationen för SecuriLine eXtended för anslutning till slingan på brandlarmsystemet SecuriFire.

  Teknisk beskrivning

  Samarbetspartner Securiton AG
  Rök- värmedetektor Multisensor detektor MCD 573X är en kombinerad rök och värmedetektor
  Tillåten vindhastighet max. 20 m/sekund

  Temperaturintervall – 25 C till + 60 C
  Luftfuktighet 10 – 95% relativ luftfuktighet

  Miljö

  Miljöpolicy – Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt.

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Företaget Securiton, tillverkaren av MCD 573X, är
  miljöcertifierat enligt ISO 14001.

  Service och underhåll av brandskyddssystem

  Exting tar fullt ansvar för de släckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.