Skip to main content

Effektivt släcksystem med vattendimma

Vattendimma är ett gott alternativ till andra släcksystem

Exting har lång erfarenhet och expertis inom vattendimma sedan många år. Vattendimma kräver bara en bråkdel av det vatten som en sprinkleranläggning gör. Vi är också certifierade som anläggarfirma för högtrycksvattendimma via SBSC.

Vatten är billigt och effektivt

Vatten är billigt, lättillgängligt och har bättre kylkapacitet än någon annan vätska, för att nämna några av fördelarna. Med vattendimma får man en effektiv släckning med mycket mindre vattenmängder än en konventionell sprinkleranläggning kräver och man minimerar risk för vattenskador på skyddad utrustning och fastigheten. Exting samarbetar om vattendimma med danska Danfoss som är ett världsledande företag inom vattendimma, med produkter av absolut högsta klass och kvalitet.

Vattenledningsnätet eller Reservoartankar

Vattendimsystem kan anslutas till en eller flera reservoartankar eller till det kommunala vattenledningsnätet. Pumpenheten kan levereras med olika antal pumpar efter behov samt med eller utan tank på själva pumpenheten. Varje pump är också frekvensstyrd för optimal funktion.

Om trycket i vattenledningsnätet är lägre än 3-6 bar rekommenderas också en boosterpump för att uppnå erforderligt tryck. Används reservoartankar används alltid boosterpump för att leverera rätt tryck.

Vattendimma också via Cylindersystem

Förutom pumpsystem kan vattendimma också ordnas via Cylindersystem där erforderligt antal vattencylindrar plus drivgascylindrar förser systemet med vatten.

Vattendimma eller Gassläcksystem?

Om ni behöver ett släcksystem beror det på vilken miljö ni behöver skydda för att avgöra om ni ska välja vattendimma, inertgas eller FK-5-1-12 som bas för ert brandskydd. Ni kan tryggt kontakta Exting för att få stöd i ert val av metod att skydda era lokaler, data och människoliv på bästa sätt.

 • SBF 503 Regler för vattendimsystem

  Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

  Detta regelverk tillsammans med refererade dokument ska bidrar till att säkerställa att vattendimsystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Översikt våra släcksystem – vattendimma

  Certifierad anläggarfirma vattendimma och kompletta släcksystem

  Exting AB är Certifierad Anläggarfirma Brandlarm, Gassläcksystem, F-gas samt Vattendimma högtryck, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB) samt en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Vattendimma (BID).

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.