• Kemiska släckgaser
  • Inertgas
  • Vattendimma

Välkommen till Exting AB, din pålitliga källa för högkvalitativa släcksystem och brandbekämpningslösningar. Med fokus på säkerhet som vår högsta prioritet erbjuder vi effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva produkter och tjänster för att skydda din egendom och människors liv från potentiella brandrisker.

Vi har ett omfattande utbud av produkter inom släcksystem. Våra produkter är noggrant utformade för att ge dig det bästa skyddet i händelse av en brand. Vi är stolta över vår förmåga att skapa skräddarsydda lösningar som passar varje kunds unika behov, oavsett om du är en småföretagare eller representerar ett stort industriellt företag.
Oavsett vilken typ av fastighet eller verksamhet du har, kan du lita på Exting AB för att leverera högkvalitativa släcksystem och expertis inom brandbekämpning för att säkerställa din säkerhet och trygghet.