Skip to main content

EX Safe Släcksystem för skåp

Släcksystem EX-Safe som skåpskydd

EX-Safe 1U brandsläcksystem skyddar 19″ dataskåp och andra täta skåp mot brand och förstörelse. Det 1U/HE höga rackmonterade systemet söker konstant efter rök med två integrerade optiska rökdetektorer.

Om rök upptäcks genereras ett larm och systemet aktiverar släckgasen. EX-Safe 1U är designat för att med enkel hantering ge maximalt skydd av känslig utrustning genom snabb detektion och snabbt brandskydd i varje individuellt dataskåp.

EX-Safe 1U skyddar ett eller flera dataskåp mot brand och förstörelse och installeras med lätthet i befintliga dataskåp och i nya dataskåp.

I dagsläget finns det två gaser som enligt aktuella bestämmelser och regelverk kan användas i systemet, FM-200 och FK-5-1-12. Båda dessa gaser är godkända inom EU och regleras i SS-EN 15004. Inbördes är FM-200 den effektivaste släckgasen, det krävs cirka 20% mer FK-5-1-12 för att släcka samma volym. Dock har FM-200 ett högre GWP-värde som gör att FK-5-1-12 är ett mer miljövänligt alternativ.

 • EX-safe 1U är ett komplett släcksystem för att skydda 19″ dataskåp

  EX-safe 1U är ett komplett släcksystem speciellt framtaget för att skydda 19″ dataskåp och rack med elektronisk utrustning. Endast 44mm hög (1U) sparar EX-Safe plats för affärskritisk utrustning i det skyddade utrymmet.

  Teknisk beskrivning

  Mått (mm) 700x430x44
  Strömtillförsel 230 Volt Växelström 50Hz
  Släckmedel FK-5-1-12 alternativt FM-200
  Detektion Optiska rökdetektorer
  Behållartryck 15 Bar

  Vikt med behållare / utan behållare, Masterenhet 16,6 kg / 9,9 kg med FK-5-1-12, 16,5 kg med FM-200
  Vikt med behållare / utan behållare, Slavenhet 7,3 kg / 14,3 kg med FK-5-1-12, 13,9 kg med FM-200

  Miljö

  Miljöpåverkan av EX-SAFE är något olika beroende på vilket släckmedel som väljs. Både FM-200 och FK-5-1-12 har Ozone Depletion Potential (ODP-värde) noll så ingen av gaserna förstör ozonlagret. Däremot har FK-5-1-12 betydligt bättre Global Warming Potential jämfört med FM-200. FM-200 har 3000 och FK-5-1-12 har 1. Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Skalan är relativ och jämför den aktuella gasens klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid. Utsläppen av olika växthusgaser kan med hjälp av gasernas GWP-värden räknas om till koldioxidekvivalenter, vilket gör det lättare att jämföra dem med varandra. GWP-värdet beror av följande faktorer: Hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning. I vilka delar av det infraröda våglängdsområdet som gasen absorberar strålning. Hur långlivad gasen är i atmosfären.

  Exting hjälper er välja skåpskydd för minsta möjliga miljöpåverkan.

  Service och underhåll av släcksystemet

  För att säkerställa att släcksystemet fungerar korrekt och vid behov aktiveras vid en brand, är det viktigt med regelbunden underhåll och service av systemet. Det är också avgörande att utbilda personalen om hur systemet fungerar och vad de ska göra vid en brand. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.