Skip to main content

Tillbehör

Med värmedetektorer kan brand upptäckas med hjälp av temperaturökningen.

En värmedetektor är ett brandskydd som ger ifrån sig en signal när den känner av värme som överstiger en specifik grad. Genom att ha brandskydd har ni större chans att skydda de anställda i verksamheten. Vid en brand har ni som företag inte endast ansvar för byggnaden och materiella ting utan också personalen som vistas där.

Värmedetektor eller rökdetektor

En rökdetektor upptäcker rök till skillnad från en värmedetektor som aktiveras av förhöjd temperatur. Vilken ni väljer beror helt på ert behov och var ni ska använda den. En värmedetektor kan inte detektera rök. Oftast används rökdetektorer eftersom den är så snabb på att upptäcka en brand vid ett tidigt skede. Däremot lämpar sig de inte lika bra på platser med gas eller damm. Då kan ni använda en värmedetektor i stället.

 • Värmedetektor rubrik

  Plats för referenser och annan säljande information. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ligula sem, accumsan vel mollis in, tincidunt sed mauris. Donec volutpat sodales purus et vulputate. Sed id purus ac eros tempor molestie nec a erat.

  Jag besvara dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information och/eller offertförfrågan.

  Sven Svensson
  sven.svensson@exting.se
  0707-77 77 71

  Översikt våra värmedetektorer

  Certifierad anläggarfirma gassläcksystem

  Exting AB är certifierad anläggarfirma gassläcksystem, certifierad anläggarfirma F-gas samt certifierad anläggarfirma brandlarm, vilket innebär att vi har dokumenterad kompetens för installationer av kompletta släcksystem och brandlarm.

  För att vi ska kunna upprätthålla vår certifiering krävs både att vi årligen kontrolleras av SBSC och att vi har en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Gassläcksystem (BIG) och en Sakkunnig som är av SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB).

  Fakta om värmedetektorer

  Gassläckningssystem är ett brandsläckningssystem som släcker med hjälp av ett gasformigt släckmedel antingen genom syreförskjutning (reduktion av syrehalten) eller fysikaliska effekter (värmextraktion). I motsats till ett sprinklersystem är ett gassläckningssystem utformat för att släcka och inte bara undertrycka brand.

  Gassläckningssystem används när vatten, skum eller pulversläckningssystem inte är effektiva eller om släckning med ovannämnda släckmedel kan orsaka betydande skador. Typiska användningsområden inkluderar alla typer av elektriska installationer, IT- och serverrum.

  Gassläckningssystem är de ”renaste” släckningssystemen. Släckgaser har ingen inverkan på konventionella elsystem eller servrar, etc. En mängd olika släckgaser kan användas. De olika egenskaperna hos de olika släckgaserna definierar också deras användningsområde. RackTech har lång erfarenhet av konstruktion och leverans av ett stort antal gassläckningssystem.

  Oavsett vilket släcksystem som väljs, finns det många viktiga aspekter att ta hänsyn till både när det gäller lagstiftning, miljö och ekonomi. Kontakta oss nedan så berättar vi mer.

  Användningsområden

  Användningsområden för gassläckningssystem innefattar till exempel:

  • IT-system och serverrum

  • Arkivrum, dokumentskåp

  • Nödcentraler, flygnavigations- och kontrolltorn, mobila sändarstationer, internetleverantörer, tv och radio.

  • Konstgallerier, bibliotek, filmprojektorrum, museer

  • Medicinsk sektor: bildhanteringssystem, operationsrum, mobilstationer

  • Industriella anläggningar som laboratorier, kontrollrum, borrplattformar, robotutrustning

  • Nödströmgeneratorer, batterifack, lågspänningsfack, kabelfack etc.

  • Flygsimulatorer, fartyg, militära fordon

  Service och underhåll av släcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.