Skip to main content

Rör till aspirerande system

Rör och kopplingar till aspirerande system

Produkterna kan levereras röda eller vita, de vita är 100 % halogenfria medan de röda innehåller en liten mängd halogen från den röda färgen.

Vi har alla tänkbara rör och delar för en perfekt installation.

  • Rör raka/böjda
  • Kopplingar
  • T-rör
  • Kapillärrör
  • Expansionsrör
  • Flex rör
  • Kondensfälla

Service och underhåll av släcksystem

Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.