Skip to main content

Aspirerande detektor VESDA-E VEA

VESDA – E VEA Aspirerande detektor

VESDA – E VEA detektorerna är en serie detektorer som med avancerad detekteringsteknik erbjuder detektering med högsta säkerhet, snabbhet och adresserbarhet.

Detektorerna har 40 individuella adresserbara samplingspunkter. Luften som kommer in i rören filtreras först och analyseras sedan i laserkammaren. Varje samplingspunkt har tre valbara känslighetsnivåer. När rökpartiklar upptäcks så känner systemet av vilken larmnivå som har aktiverats.

Användningsområde

VESDA – E VEA detektorer är lämpliga för användning i områden där det är viktigt att snabbt lokalisera exakt var en eventuell brand eller rökutveckling uppkommit till exempel på ett sjukhus, fängelse, kontor eller köpcentrum – på platser där många människor vistas.

De är också lämpliga på svårtillgängliga platser eftersom tester och service sker vid centralen och systemet har en självrengöringsfunktion. Via detektorns LED skärm kan man enkelt se driftstatus. Modell 040-A10 har en 3,5” LSD display där man kan utföra ändringar och kontroller. Displayen är användarvänlig med tydliga symboler.

Anslut och övervaka via WiFi

VESDA – E VEA har ethernet och WiFi funktion som standard. Mjukvaran från Xtralis möjliggör övervakning och underhåll via trådlös anslutning till PC eller surfplattor i till exempel företagsnätverk.

 • Aspirerande detektor VESDA VEA från Xtralis. VESDA-E VEA-serien av detektorer kombinerar tillförlitlighet och tidig varningsrökdetektion med exakt adresserbarhet och en mängd olika tillkännagivande alternativ som överträffar traditionella punktdetektorer

  Teknisk beskrivning VEP-A00-1P, 1 rör

  Supply Voltage 18-30 VDC
  Power Consumption @ 24VDC
  Quiescent 27 W
  Alarm Average 27 W
  Peak current (scan mode) 3.5A
  Aspirator Linear Vacuum Pump
  Dimensions (WHD) 352 mm x 336 mm x 135.5 mm

  Operating Conditions Ambient:0°C to 39°C
  Sampled Air 0°C to 50°C
  Flow Monitoring Single sampling point and single tube blockage and breakage detection
  Relays 7 programmable relays (latch or non-latch states) Contacts rated 2 A @ 30 VDC (Resistive)
  IP Rating IP40

  VESDA aspirerande system – När tidigt detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

  VESDAs enheter kommunicerar via VESDAnet, ett inbyggt nätverk som är fullt redundant. Nätverket möjliggör fjärrövervakning, systemgranskning och proaktivt underhåll.

  Miljöpåverkan

  Vesda VEP är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.