Skip to main content

Aspirerande detektor ASD 535

Aspirerande rökdetektorsystem ASD 535

ASD 535 i fyra versioner (en eller två  samplingsrör, med/utan röknivåindikering) är universalenheten med framstående prestanda
för medelstora och stora övervakningsytor. Med ett omgivningstemperaturområde på ner till –30 °C passar den även perfekt för fryslager.

Erbjuder utrymmesspecifika känslighetsanpassade, larminställningar tillsammans med försignaler och nedsmutsningsanalyser. ASD535 upptäcker även de minsta glöd- och pyreldar och kan installeras i praktiskt taget alla typer av utrymmen. Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter är utvecklade till de olika detektorerna. Detta säkerställer en lång livslängd.

 • Godkänd enligt SS-EN 54-20 klass A, B och C, UL och FM
 • VdS-godkänt beräkningsprogram ASD PipeFlow möjliggör asymmetrisk, effektiv rörledning
 • Känslighet inställbar från 0,002–10% / m
 • Högkänslig och samtidigt robust rökdetektion tack vare Large Volume Smoke Chamber (LVSC) med mätupplösning < 0,001 %/m
 • Heltäckande integration med SecuriLine slingan inklusive Config over Line
 • Okänslig för smutspartiklar tack vare patenterad partikeldämpning
 • Automatisk kompensering för nedsmutsning samt Autolearning-funktion
 • Låg bullerutveckling, uppfyller ISO 11690-1
 • Upp till fem larmnivåer per detektor (tre försignaler och ett eller två larm)
 • ASD535, ASD533 och ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem.

  Översikt systemgränser ASD 535

  Systemgränser i enlighet med SS-EN 54-20, klass C

  Max yta: 5760 m²
  Max antal samplingshål: 2 x 120
  Max längd till sista samplingshål: 2 x 110 m
  Max totallängd samplingsrör: 2 x 300 m

  Mått (LxBxH) i mm 265x148x397
  Strömtillförsel 10,5 – 30 Volt
  Omgivningstemperatur -20 till + 60 grader C
  Vikt 3,85 kg

  De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig brandvarning.

  Modellserien SecuriRAS ASD (Aspirating Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke. Den enastående tillförlitliga och robusta detektorn är utvecklad i Schweiz och tillverkad i Tyskland.

  Aspirerande detektorers grundläggande konstruktion och funktion En ASD består av en eller två oberoende samplingsrör inkl. samplingshål samt en högkänslig röksensor vardera. Luftflödet övervakas kontinuerligt från varje samplingsrör för att upptäcka avbrott eller stopp i samplingsrör eller samplingshål.

  Miljöpåverkan

  ASD 533 är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.