Skip to main content

Aspirerande detektor VESDA-E VEU

VESDA – E VEU Aspirerande detektor

VESDA-E VEU är den detektorn i VESDA-E serien med högsta känslighet, flexibilitet som ger möjlighet att gå utanför tidigare ramar och begränsningar

Känsligheten är cirka 15 gånger högre än i den tidigare modellen VESDA VLP, det ger möjlighet till fler samplingshål och ökad täckning i applikationer med upp till 40% högre luftflöde. Den ger möjlighet till längre rörstråk, mer komplexa rördesigner, passar perfekt till utrymmen med högt till tak vilket ger en ökad täckning med upp till 80%. Dessutom en rad nya revolutionerande funktioner ger oöverträffad detekteringsprestanda, flexibilitet, programmerbarhet på plats, vilket bidrar till minskad kostnad för ägaren.

”Flair Detection Technology”

Flair Detektion-teknologin som finns i den nya revolutionerande detektorkammaren som utgör kärnan i VESDA-E nya teknologi. Den ger bättre detektion, färre fellarm, högre säkerhet, utökad livslängd och säkrare analyser av partikelnivåer.  Installation, driftsättning och drift,

VESDA-E VEU har en robust IP40 klassad kapsling och är utrustad med en kraftfull fläkt som ger möjlighet till en total rörlängd på 800 meter.

Anslut och övervaka via WiFi

VESDA enheter kommunicerar via VESDAnet som erbjuder en robust dubbelriktad redundant kommunikation via nätverk.
VESDA-E detektorer erbjuder Ethernet och WiFi anslutningar som standard. Detektorns kan anslutas till företagets nätverk och kan konfigureras med en PC, surfplatta som har Xtralis configuration mjukvara installerad trådlöst via WiFi till detektorenheten. VESDA-E VEU finns i två versioner VEUA00 och VEUA10, se skillnad i nedan teknisk beskrivning.

 • Aspirerande detektor VESDA VEU från Xtralis. VESDA-E VEU-serien av detektorer kombinerar tillförlitlighet och tidig varningsrökdetektion med exakt adresserbarhet och en mängd olika tillkännagivande alternativ som överträffar traditionella punktdetektorer

  Teknisk beskrivning Vesda-E VEU

  Mått (LxBxH) i mm 350x225x135
  Strömtillförsel 18-30 Volt
  Omgivningstemperatur, testad för -20 till +55 °C
  Vikt VEU-A00 4,83 kg, VEU-A10 4,9 kg
  Rörlängd beror på antal rör i bruk 1 Rör / 160 m, 2 Rör / 150 m, 3 Rör / 130 m, 4 Rör / 100 m
  STAX PSU, automatisk rengöring av rör
  Antal hål (A/B/C) 80/80/100
  Maximal täckyta 6500 m²
  Max rörlängd 800 meter
  Känslighetsnivå 0,001% – 20,0% obs/m

  VESDA aspirerande system – När tidigt detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

  Se en översiktspresentation om VESDA VEU.

  Miljöpåverkan

  Vesda VEU är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.