Aspirerande DetektorAspirerande detektor ASD 533

ASD533 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem.

Kontakta oss
Produktbeskrivning

ASD535, ASD533 och ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem. De tre modellerna  har olika prestanda. De erbjuder utrymmesspecifika känslighetsanpassade, larminställningar tillsammans med försignaler och nedsmutsningsanalyser. ASD533 upptäcker även de minsta glöd- och pyreldar och kan installeras i praktiskt taget alla typer av utrymmen. Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter är utvecklade till de olika detektorerna. Detta säkerställer en lång livslängd.

 

ASD 533    för 1 samplingsrör max 200 m/1 röksensor med indikering av röknivå

Läs mer
Läs mindre
Produktdokument
ASD 533PDF
Teknisk beskrivning
Mått (LxBxH) i mm
263x348x148 mm
Larmkänslighet
0,02 - 10%/m (0,0008 - 0,457 dB/m)
Godkänd spänningsintervall
10,5 - 30 VDC
Temperaturområde
-20 C till +60 C
Miljö

ASD 533 är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.