Skip to main content

Integritetstest – täthetsprov

Integritetstest – täthetsprov

För att säkerställa att rummet som ska skyddas håller tätt görs ett så kallat Integritetstest. Det går även under namnet Täthetsprov. Testet görs för att se till att släcksystemet ska kunna fungera optimalt.

Tjänstebeskrivning

För att säkerställa att koncentrationen av släckmedel i det skyddade utrymmet kvarhålls under tillräckligt långt tidsintervall efter en aktivering är ett integritetstest att rekommendera. Ett integritetstest ger svar på hur stora täthetsbrister det skyddade utrymmet har samt hur länge släckande koncentration upprätthålls efter en aktivering.

Exting är certifierade av Retrotec Corp. att utföra integritetstest i enlighet med regelverken NFPA och ISO/EN. Ett integritetstest skall göras efter att ett släcksystem har installerats för att verifiera utrymmets täthet och möjlighet att behålla släckande koncentration av släckgasen, eller verifiera ett utrymmes täthet för att inte släppa ut eller in brandrök från egen brand eller brand i närliggande utrymme etc. Enligt regelverken så skall man utföra dessa integritetstester regelbundet med ett års mellanrum för att säkerställa tätheten i utrymmen utrustade med släcksystem, om man inte är helt säker på att ingen åverkan har gjorts på rummets integritet under det senaste året.

Ett integritetstest är en viktig process för att kontrollera att dina branddörrar, brandgardiner och brandventilationssystem fungerar som de ska och att de kan upprätthålla sin integritet under en brand. Vi utför rigorösa tester för att bedöma dörrars, gardiners och ventilationssystems förmåga att förhindra brandens spridning och skydda intilliggande utrymmen.

Specifikationer Integritetstest
Utrustning Retrotec
Regelverk SBF 500 & SS-EN 15004-1:2008
Optimal Kvarhållningstid Minst 10 minuter
Dokumentation Integritetstestrapport ingår
 • Integritetstest / täthetsprov

  Ett integritetstest, eller täthetsprov som det också kan kallas, fastställer ett rum eller utrymmes täthet. Mätningen sker för att kontrollera att rummet är tätt nog för att släckgas från automatiska släcksystem ska ha tillräcklig kvarhållningstid, minimum 10 minuter.

  Det svenska regelverket SBF 500 föreskriver att man ska utföra ett integritetstest enligt SS EN 15004-1 för samtliga nyinstallationer av gassläcksystem för rumsskydd (total flood). Vid omfattande arbeten i ett utrymme med befintligt släcksystem kan ett förnyat tests verifiera att rummets integritet inte påverkats och att systemet fortfarande uppfyller kraven

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Erfarna tekniker

  Våra erfarna tekniker använder avancerad utrustning för att genomföra integritetstester enligt gällande standarder och regler. Vi kontrollerar brandmotståndsförmåga, tätning och eventuella läckage för att säkerställa att ditt brandskyddssystem uppfyller de nödvändiga kraven och förebygger brandens sprid

  Regelbundna tester

  Genom att genomföra regelbundna integritetstester kan du försäkra dig om att dina branddörrar och gardiner fungerar som en effektiv barriär för att begränsa brandens framfart och skydda viktiga områden. Detta är avgörande för att ge tid för utrymning och minska skador på egendom och liv.

  Tillförlitliga brandskyddssystem

  På Exting förstår vi vikten av integritet och säkerhet. Våra integritetstester syftar till att säkerställa att dina brandskyddssystem är tillförlitliga och uppfyller höga standarder för säkerhet och prestanda. Vi strävar alltid efter att leverera de bästa resultaten och rekommendationerna för att förbättra brandskyddet och minska risken för skador vid en brandincident.

  Miljö

  Ett integritetstest har som primärt mål att säkerställa att rummen är täta för att optimera släcksystemets effektivitet. En sidoeffekt av att upptäcka otätheter och täta dessa är att värmeförluster minimeras, vilket är en miljövinst då energiförbrukningen minskar. Ett integritetstest är således en god idé även av miljöskäl.

  Täta rum ger både effektiva släcksystem och minimala värmeläckage.